Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de informațiile furnizate de Circet Romania. Respectarea confidențialității dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate vă informează cum și în ce circumstanțe colectăm, folosim și, în anumite cazuri, dezvăluim datele dumneavoastră personale.

Vă îndemnăm să citiți această Politică de confidențialitate înainte de a trimite orice informație. Prin utilizarea acestui site, recunoașteți că înțelegeți și acceptați termenii acestei Politici de confidențialitate.

Site-ul nostru web conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Aceste site-uri web terțe pot colecta date cu caracter personal despre vizitatorii site-urilor lor, în conformitate cu propriile politici de confidențialitate.

1. Controlorul de date

Operatorul de date responsabil pentru prelucrarea tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate pe acest site este compania Circet (denumită în continuare "CIRCET"), al cărei sediu social se află la 14 avenue du Lion, ZA La Poulasse, 83210 SOLLIÈS-PONT, Franța.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea I nformații statutare.
 

2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul CIRCET este Matthieu Mélin, Astura, 26 avenue George V, 75008 Paris, Franța.

3. Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

3.1 Utilizarea site-ului web

În timp ce vizitați site-ul web, CIRCET colectează, salvează automat și stochează temporar următoarele informații despre computerul dumneavoastră și despre vizita dumneavoastră:

 • Domeniul și gazda de la care accesați internetul
 • Adresa site-ului web care v-a conectat direct la site-ul CIRCET, dacă este cazul
 • data și ora la care ați intrat pe site-ul nostru, de câte ori ați vizitat site-ul și paginile pe care le-ați vizualizat
 • adresa dumneavoastră IP (Internet Protocol)
 • sistemul de operare și browserul de pe computerul dumneavoastră

Aceste informații sunt utilizate pentru a vă permite să accesați site-ul nostru, precum și în scopuri statistice. Prin urmare, prelucrarea acestor informații este în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub numele de GDPR), conform căruia prelucrarea este legală dacă este în interesul legitim al operatorului de date.

3.2 Anunțurile de angajare

Atunci când vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă ca răspuns la un anunț de pe site-ul nostru web, colectăm numele, prenumele și adresa de e-mail prin intermediul formularului online, precum și datele cu caracter personal furnizate în CV-ul dumneavoastră, în scrisoarea de intenție și în mesajul care însoțește candidatura dumneavoastră.

Utilizăm datele dvs. personale pentru a vă gestiona candidatura. Această prelucrare este în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, conform căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru aceasta.

Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment și să vă opuneți acestei utilizări a datelor dvs. contactându-ne la adresa menționată la articolul 8 din prezentul document.

3.3 Cereri nesolicitate

Atunci când ne trimiteți o cerere de angajare nesolicitată prin intermediul site-ului nostru web, colectăm numele, prenumele, adresa de e-mail, profesia, regiunea, orașul sau localitatea, domeniul de activitate și calificările educaționale prin intermediul formularului online, precum și datele cu caracter personal furnizate în CV-ul dumneavoastră, în scrisoarea de intenție și în mesajul care însoțește cererea dumneavoastră.

Această prelucrare este în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în temeiul căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru aceasta.

Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment și să vă opuneți acestei utilizări a datelor dvs. contactându-ne la adresa menționată la articolul 8 din prezentul document.

3.4 Formular de contact

Dacă ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact, vom utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Sunt colectate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, funcția, firma pentru care lucrați, adresa, codul poștal, localitatea sau orașul, regiunea, țara, numărul de telefon, adresa de e-mail și datele cu caracter personal furnizate în subiectul mesajului, în mesajul și în fișierul care însoțește solicitarea dumneavoastră.

Această prelucrare este în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în temeiul căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru aceasta.

Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment și să vă opuneți acestei utilizări a datelor dvs. contactându-ne la adresa menționată la articolul 8 din prezentul document.

4. Destinatarul sau categoriile de destinatari

Datele dumneavoastră sunt destinate CIRCET. Poate fi necesar să împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu alți membri ai grupului de societăți CIRCET și cu partenerii noștri de servicii pentru a răspunde la solicitările dvs. sau la cererile privind serviciile noastre. De asemenea, datele dvs. pot fi partajate cu DPO CIRCET și cu orice consilieri și auditori externi.

În plus, este posibil să folosim terți care acționează în calitate de procesatori pentru a vă furniza serviciile noastre și pentru a vă gestiona datele. Aceasta include procesatori situați în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, caz în care ne vom asigura că există măsuri adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, în special prin utilizarea clauzelor contractuale standard ale Uniunii Europene convenite între noi și procesator.

5. Utilizarea cookie-urilor

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

6. Legături externe

Site-ul nostru web conține linkuri sau trimiteri către alte site-uri web pe care nu le controlăm și cărora nu li se aplică această Politică de confidențialitate. Este recomandabil să citiți politica de securitate a fiecărui site web pe care îl vizitați. Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu aceste site-uri web.

7. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de acces, rectificare sau ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesul legitim al CIRCET, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune la aceasta.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți opțiunea de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului dvs.

În conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din GDPR, CIRCET poate refuza să se conformeze cererii dvs. în cazul în care aceasta este în mod vădit nefondată sau excesivă.

În conformitate cu articolul 40-1 din Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) puteți defini instrucțiuni privind păstrarea, ștergerea și divulgarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs. În cazul în care acestea sunt instrucțiuni generale referitoare la toate datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea pot fi înregistrate la o terță parte digitală de încredere certificată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANS PDCP). Dacă este vorba de instrucțiuni specifice privind datele cu caracter personal colectate de CIRCET, acestea trebuie înregistrate la CIRCET. Puteți modifica sau revoca instrucțiunile dumneavoastră în orice moment.

Autoritatea noastră de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele sale de contact pot fi găsite la :www.dataprotection.ro.
 

8. Pe cine să contactați pentru a vă exercita drepturile

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta:

Prin e-mail: dpo(at)circet.fr

Prin poștă: CIRCET - 14 avenue du Lion, ZA La Poulasse, 83210 SOLLIÈS-PONT, Franța.

9. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de CIRCET sunt păstrate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate. Unele date pot fi arhivate dincolo de această perioadă în scopuri probatorii, în conformitate cu termenele de prescripție legale. Arhivarea înseamnă că aceste date vor fi extrase și păstrate pe un suport separat și securizat.

În special, CIRCET păstrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele perioade:

 • Lista operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul site-ului web
 • Date colectate în timp ce vizitați site-ul nostru web
 • Datele dvs. sunt păstrate pe durata navigării site-ului și apoi timp de un an
 • Datele colectate din răspunsurile dvs. la ofertele noastre de locuri de muncă sau în timpul procesării candidaturilor dvs. nesolicitate
 • Datele colectate pentru a vă procesa cererea de angajare, cum ar fi datele din formularele de contact, cererile nesolicitate și anexele incluse în cererile de angajare, sunt păstrate timp de până la 2 ani de la ultimul nostru contact, dacă nu vă acceptăm cererea. Datele dvs. sunt păstrate pe durata angajării dvs. la CIRCET, în cazul în care candidatura dvs. este acceptată.
 • Datele colectate prin intermediul unui formular de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră (cereri de vânzare, cereri de informații, reclamații etc.).

Dacă ne contactați pentru a ne oferi produsele sau serviciile dumneavoastră sau pentru a solicita informații referitoare la produsele și serviciile noastre, datele dumneavoastră personale sunt păstrate până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră. În caz contrar, datele sunt păstrate timp de până la 3 ani de la data la care au fost colectate sau de la ultima dată când ne-ați contactat. Dacă ne contactați pentru a depune o reclamație sau o cerere referitoare la serviciile sau produsele pe care vi le-am furnizat, datele dvs. personale vor fi stocate pentru a procesa cererea dvs. și apoi arhivate pe durata contractului în baza căruia sunt furnizate serviciile sau produsele noastre.

10. Modificări ale politicii de confidențialitate

CIRCET își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezenta politică de confidențialitate.

În cazul în care Politica de confidențialitate a acestui site web se modifică, declarația revizuită va fi afișată aici. Această Politică de confidențialitate a fost actualizată în februarie 2023.