Vă mulțumim pentru interesul acordat informațiilor furnizate de CIRCET. Respectarea confidențialității dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate vă informează cum și în ce circumstanțe colectăm, utilizăm și, în anumite cazuri, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă îndemnăm să citiți această Politică de confidențialitate înainte de a trimite orice informație. Prin utilizarea acestui site web, confirmați faptul că înțelegeți și acceptați termenii acestei Politici de confidențialitate.

Site-ul nostru web conține linkuri către site-uri web ale terților. Aceste site-uri web ale terților pot colecta date cu caracter personal despre vizitatori, în conformitate cu propriile politici de confidențialitate.
 

1. Operator de date

Operatorul de date responsabil cu prelucrarea tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate pe acest site web este societatea CIRCET ROMÂNIA (denumită în continuare „CIRCET”), al cărei sediu social este la Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Strada CIREŞULUI, Nr. 16-18, Județ Ilfov.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea noastră Informații statutare.
 

2. Responsabil cu protecția datelor (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor al societății CIRCET este Anca Pascu, anca.pascu(at)circet.ro - Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Strada CIREŞULUI, Nr. 16-18, Județ Ilfov.
 

3. Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

3.1 Utilizarea site-ului web

În timp ce vizitați site-ul web, CIRCET colectează, salvează automat și stochează temporar următoarele informații despre calculatorul dumneavoastră și vizita dumneavoastră:

  • Domeniul și gazda de pe care accesați internetul
  • Adresa site-ului web care v-a legat direct la site-ul web CIRCET, dacă este cazul
  • Data și ora la care ați intrat pe site-ul nostru web, de câte ori ați vizitat site-ul web și paginile pe care le-ați vizualizat
  • Adresa dvs. IP (Protocol Internet)
  • Sistemul de operare și browser-ul de pe calculatorul dumneavoastră

Aceste informații sunt folosite pentru a vă permite să accesați site-ul nostru web, precum și în scopuri statistice. Prin urmare, prelucrarea acestor informații este în conformitate cu Articolul 6(1)(f) din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub numele de GDPR), conform căruia prelucrarea este legală dacă este în interesul legitim al Operatorului de date.

3.2 Anunţuri cu locuri de muncă

Atunci când vă depuneți candidatura pentru un post ca răspuns la un anunț de pe site-ul nostru web, colectăm numele de familie, prenumele și adresa de e-mail prin intermediul formularului online, precum și datele cu caracter personal furnizate în CV, scrisoarea de intenție și mesajul care însoțește cererea dumneavoastră de angajare.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă gestiona cererea de angajare. Această prelucrare este în conformitate cu Articolul 6(1)(a) din GDPR, conform căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul.

Vă puteți retrage oricând consimțământul și vă puteți opune acestei utilizări a datelor dumneavoastră, contactându-ne la adresa indicată la Articolul 8 din acest document.

3.3 Cereri de angajare nesolicitate

Atunci când ne trimiteți o cerere de angajare nesolicitată prin intermediul site-ului nostru web, colectăm numele de familie, prenumele, adresa de e-mail, profesia, regiunea, orașul, domeniul de activitate și calificările educaționale prin intermediul formularului online, precum și datele cu caracter personal furnizate în CV, scrisoarea de intenție și mesajul care însoțește cererea dumneavoastră de angajare.

Această prelucrare este în conformitate cu Articolul 6(1)(a) din GDPR, conform căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul.

Vă puteți retrage oricând consimțământul și vă puteți opune acestei utilizări a datelor dumneavoastră, contactându-ne la adresa indicată la Articolul 8 din acest document.

3.4 Formular de contact

Dacă ne trimiteți un mesaj prin formularul de contact, vom folosi datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.

Sunt colectate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, funcția, societatea pentru care lucrați, adresa, codul poștal, orașul, regiunea, țara, numărul de telefon, adresa de e-mail și datele cu caracter personal prezentate în subiect, mesajul și fișierul care însoțește solicitarea dumneavoastră.

Această prelucrare este în conformitate cu Articolul 6(1)(a) din GDPR, conform căruia prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul.

Vă puteți retrage oricând consimțământul și vă puteți opune acestei utilizări a datelor dumneavoastră, contactându-ne la adresa indicată la Articolul 8 din acest document.
 

4. Destinatar sau categorii de destinatari

Datele dumneavoastră sunt destinate CIRCET.  Ar putea fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal către alți membri ai grupului de companii CIRCET și partenerii noștri de servicii pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră referitoare la serviciile noastre. Datele dumneavoastră pot fi transmise și Responsabilului cu protecția datelor CIRCET, precum și oricăror consilieri și auditori externi.

De asemenea, putem folosi terți care acționează ca procesatori pentru a vă oferi serviciile noastre și pentru a vă gestiona datele. Aceasta include procesatorii aflați în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, caz în care ne vom asigura că sunt luate măsuri adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, în special, folosind clauze contractuale standard ale Uniunii Europene convenite între noi și procesator.
 

5. Utilizarea cookie-urilor

Pentru mai multe informații, consultați Politica privind cookie-urile.
 

6. Linkuri externe

Site-ul nostru web conține linkuri sau referințe către alte site-uri web pe care nu le controlăm și pentru care nu se aplică această Politică de confidențialitate. Se recomandă să citiți politica de securitate a fiecărui site web pe care îl vizitați. Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dumneavoastră cu aceste site-uri web.
 

7. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a accesa, rectifica sau șterge, precum și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă prelucrarea se bazează pe interesul legitim CIRCET, aveți și dreptul de a vă opune.

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți opțiunea de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.

În conformitate cu Articolul 12(5) din GDPR, CIRCET poate să refuze solicitarea dumneavoastră dacă aceasta este vădit nefondată sau excesivă.

În conformitate cu Articolul 40-1 din Legea privind protecția datelor din Franța, puteți defini instrucțiuni privind păstrarea, ștergerea și dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal după decesul dumneavoastră. Dacă acestea sunt instrucțiuni generale privind toate datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea pot fi înregistrate la un terț digital de încredere, certificat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dacă acestea sunt instrucțiuni specifice privind datele cu caracter personal colectate de CIRCET, acestea trebuie să fie înregistrate la CIRCET. Puteți modifica sau anula aceste instrucțiuni oricând.

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă, așa cum este definită în GDPR și în legile aplicabile, dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu încălcarea acelui regulament. Pentru a face acest lucru, puteți contacta autoritatea de supraveghere competentă din statul membru UE care este locul dumneavoastră obișnuit de reședință sau statul membru UE care este locul presupusei încălcări.

Autoritatea noastră de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele sale de contact pot fi găsite la :www.dataprotection.ro.
 

8. Pe cine să contactați pentru a vă exercita drepturile

Pentru a vă exercita drepturile ne puteți contacta:

Prin e-mail: anca.pascu(at)circet.ro

Prin poștă: Circet Romania, Anca Pascu, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Strada CIREŞULUI, Nr. 16-18, Județ Ilfov.
 

9. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de CIRCET sunt păstrate pentru o perioadă care nu este mai mare decât este necesară pentru scopurile pentru care sunt colectate. Unele date pot fi arhivate după această perioadă în scopuri probatorii, în conformitate cu termenele legale de prescripție. Arhivarea înseamnă că aceste date vor fi extrase și păstrate pe un suport separat și sigur.
 

10. Amendamente la Politica de confidențialitate

CIRCET își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment.

Dacă Politica de confidențialitate a acestui site web se modifică, declarația revizuită va fi afișată aici. Această Politică de confidențialitate a fost actualizată în iulie 2021.