Editorul site-ului circet.ro

- Company / Societății : Circet Romania S.R.L.
-with registered office/ având sediul social în: Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Strada CIREŞULUI, Nr. 16-18, Județ Ilfov
-registered with the Trade Registry under number/ înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul: J23/4427/2020
-EUID: ROONRCJ23/4427/2020 
-Sole registration code/ Cod unic de înregistrare: 42280763
-Share capital/ capitalul social: RON 2.400.000

Gazda site-ului circet.com :
Alter way
227 Bureaux de la colline
1 rue Royal - Bât D
92210 Saint-Cloud
Franța

Directorul publicației :
Dl François JUMEL

Drepturi de autor
Întregul continut al acestui site face obiectul legislației franceze și internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Informațiile prezentate pe acest site web sunt publice. Toate drepturile de reproducere a ilustrațiilor și fotografiilor sunt rezervate.

Reproducerea pe hârtie
Cu excepția ilustrațiilor, reproducerea paginilor acestui site web pe hârtie este permisă, sub rezerva respectării celor trei condiții de mai jos:

  • gratuitatea difuzării
  • respectarea integrității documentelor produse (nici o modificare, nici o schimbare de vreun fel)
  • citarea explicită a site-ului web www.circet.ro ca sursă și menționarea faptului că drepturile de reproducere sunt rezervate și limitate strict, această mențiune trebuind să aibă următoarea formă: „CIRCET – Drepturi rezervate”.

Reproducerea pe suport electronic
Reproducerea totală sau parțială a acestui site web pe suport electronic este permisă sub rezerva adăugării clare și lizibile a sursei (https://www.circet.ro) și mențiunii „CIRCET - Drepturi rezervate”. Informațiile utilizate trebuie folosite doar în scopuri personale, asociative sau profesionale; orice utilizare în scop comercial sau publicitar este exclusă. Pentru site-urile web, sunt permise doar citate scurte de pe acest site și întotdeauna cu precizarea sursei și menționarea cu privire la drepturilor rezervate, sub forma expusă mai sus. În orice caz, reproducerea acestui site, fie și parțială, este strict interzisă pe site-uri care difuzează informații controversate, pornografice, xenofobe sau susceptibile, în sens larg, să afecteze sensibilitatea majorității.

Crearea de linkuri
Crearea de linkuri către acest site este permisă, cu respectarea următoarelor condiții:

  • contactarea și validarea prealabilă de către noi,
  • contactarea și validarea prealabilă de către noi,
  • titlul din link trebuie să menționeze www.circet.ro,
  • pagina spre care direcționează linkul nu trebuie să se deschidă în interiorul altei pagini (Frame),
  • site-ul care creează linkul nu trebuie să răspândească informații controversate, pornografice, xenofobe sau susceptibile, în sens larg, să afecteze sensibilitatea majorității.

Legea privind protecția datelor
În conformitate cu regulamentul european nr. 2016/679 referitor la protecția datelor cu caracter personal, dispuneți de dreptul de a vă opune prelucrării (art. 21), de a accesa (art. 15) și de a rectifica (art. 16) datele dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, puteți cere fie rectificarea, completarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor referitoare la dumneavoastră, care sunt inexacte, incomplete, echivoce, neactualizate sau a căror colectare sau utilizare, comunicare sau păstrare este interzisă.

Conform regulamentului european nr. 2016/679 referitor la protecția datelor cu caracter personal, puteți oricând modifica sau șterge informațiile referitoare la înscrierea dumneavoastră. Vă puteți exercita acest drept contactându-ne direct la adresa sediului nostru social specificată pe această pagină.